A3/198/2019/H.Edn
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറി സര്‍വ്വീസ് - ലൈബ്രേറിയന്‍മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം, സ്ഥാനക്കയറ്റ തസ്തികയില്‍ പ്രവേശനം തുടങ്ങിയവ  പാലിക്കുന്നതു   സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ  പുറപ്പെടുവിച്ചു
കുസാറ്റ് -വിവിധ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്
   
കോമൺ ലോ പ്രവേശനം - 2019
   
ജെ. ഇ . ഇ... - ഏപ്രിൽ 2019
   
Filling up the post of Director General (Group A) on deputation basis in the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt of India, Kolkata
   
KEAM 2019 - Examination Dates Announced
   
Commonwealth Shared Scholarships
   
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150 -ാം ജന്മവാര്‍ഷികാഘോഷം - സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഗാന്ധി ലോഗോ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സസംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ ലക്‌ചറർ, ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്,   കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉള്ള  ഫാക്കൽറ്റി എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചുത്തരവായി
   
കേരളത്തെ ബാധിച്ച കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടർന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കോട്ട് ലാന്റ് ഗ്ലാസ്ഗോ സർവകലാശാല സ്കോളർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. 30.04.2019
   
2019 -20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഭാമ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്കും ശാസ്ത്ര ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്കും അവസരം
   
അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചു.
   
ദേശീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പാര്‍ലമെന്റ് കേരള -2019 - ഫെബ്രുവരി 23, 24, 25 തീയതികളില്‍ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തില്‍ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
   
മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം, ഗവ. ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് - 2018 - യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം ഇൻഡ്യ റാങ്കിങ്ങിൽ 18 ാം റാങ്കും കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാമതും എത്തി
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ നടന്ന വിവിധ യോഗങ്ങളുടെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
 കൊച്ചിന്‍  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍റ് ടെക്നോളജിയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
25th January celebrated and National Voters Day (NVD) to take NVD pledge
   
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ജോലിയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
10.02.2019 ന് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക  സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വച്ച് പ്രൊഫഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ്റ്സ്  സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
   
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - പതിനാലാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍
   
Green Book-2019-20-Meeting of Special Preparation Group (SPPG) for inclusion of proposals in Green Book – Intimation-reg.
   
British Council India 70th Anniversary Scholarships 2019-20
   
2019 COMMONWEALTH SCHOLARSHIP IN THE UNITED KINGDOM
   

04 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സർവ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നു

   

 
18.11.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2088/2017/ഉവിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷാസമിതിയുടെ 22.11.2018 ല്‍ കൂടിയ ആദ്യയോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.