(ജെ) വകുപ്പ്

അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീമതി.മഞ്ജു.എസ്
ഫോൺ : 0471-2518598, 0471-2327595
മൊബൈല്‍ : 9446452035
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അണ്ടര്‍  സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീമതി. മായാദേവി പി. ജി
ഫോൺ: 0471-2518345

മൊബൈല്‍: 9496408952
ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

:

ശ്രീമതി സംഗീത എസ്
ഫോണ്‍ൺ. : 0471-2518758
ഇ-മെയില്‍ൽ  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍

ജെ1

തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, മാവേലിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്ട്സ് കോളേജുകൾ, എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കൂളുകൾ, എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിംഗ്, കെ.ജി.ടി. (ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട്ഹാൻഡ്) സിലബസ് റിവിഷൻ, കെ.ജി.ഇ.ഇ. വിഭാഗം. സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ മിനിസ്ട്രിയല്‍ സ്ഥാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകള്‍ ഐഎച്ച്ആർഡി, എൽ.ബി.എസ്, സ്വാശ്രയ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പറുകളും കേന്ദ്രസർക്കാർ എഞ്ചിനിയറിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പറുകളും.

ജെ 2

പുതിയ സ്വാശ്രയ എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകൾ, എംബിഎ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എംസിഎ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി (4 വർഷം ഡിഗ്രി) സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ആൻഡ് മോഡൽ പോളിടെക്നിക്കുകൾ (ഐഎച്ച്ആർഡിക്ക് കീഴിലുള്ളത്), ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ കോഴ്സുകളുടെ അനുമതി നൽകാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ്. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി, സിസിഇകെ, കേപ്പ് എന്നീ എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകള്‍,  മെഡിക്കൽ മേഖലയുടെ കീഴിലുള്ള എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകളും വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പേപ്പറുകള്‍, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകള്‍,

ജെ 3

ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകൾ, ടി.ജി.എം..ടി സെന്റർ, ഗവൺമെന്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ടെക്നിക്കൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ഐഎച്ച്ആർഡിക്ക് കീഴിലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ. മൂന്ന് സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, കോതമംഗലം എൻ.എസ്.എസ് കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, പാലക്കാട്, കൊല്ലം ടി.കെ..എം. ബി.ടെക് ലാറ്ററൽ എന്ട്രി, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജെജ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം.

 

(പി) വകുപ്പ്

അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി

:

ശ്രീമതി.മഞ്ജു.എസ്
ഫോൺ : 0471-2518598, 0471-2327595
മൊബൈല്‍ : 9446452035
ഇ-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

:

ശ്രീ രാകേഷ് എസ് പി
ഫോണ്‍ നം.. : 0471-2518555
ഇമെയില്‍  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അസിസ്റ്റന്റ്

 

 

പി 1

 

നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങലും  അതിന്റെ ഏകീകരിക്കലുകളും  നിയമസഭയുടെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുക, ലോക സഭ / രാജ്യസഭാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ,   വിവരാവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനറല്‍ പേപ്പറുകള്‍ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലകൾ പുതിയ സ്വാശ്രയ ആർട്ട് & സയൻസ് കോളേജുകൾ, കോഴ്സുകള്‍, നിലവിലുള്ള എയ്ഡഡ് / അണ്‍ എയ്‍ഡഡ് കോളേജുകളില്‍  പുതിയ സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകള്‍  , നിലവിലുള്ള സ്വാശ്രയ  കോഴ്സുകളുടെ എന്‍ ഒ സി പുതുക്കല്‍